Bokningar  202 1

.
Välkommen att kontakta oss för bokningar av ridhuset!
^
 


 
  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
JANUARI

01-01  15.00-16.00 Hoppträning Emma 


01-02  10.30-12.30  Hoppträning Emma 

01-05  17.00-19.30  Hoppträning Emma 

01-06  14.00-15.15  Hoppträning Emma 

01-07  15.00-16.00  Hoppträning Emma 
             18.00-19.00  Hoppträning Emma       

01-12  17.00-19.30  Hoppträning Emma 

01-13  17.00-18.00  Hoppträning Emma 
 

 01-14  18.00-20.00  Hoppträning Emma 

01-17  10.00-12.00  Emma

01-19  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

01-20  17.00-19.30  Hoppträning Emma 

01-21  16.00-17.00  Hoppträning Emma 

01-24  10.00-12.00  Emma

01-26  17.00-21.00  Hoppträning Emma

01-27  17.00-18.00  Hoppträning Emma 

01-28  18.00-20.00  Hoppträning Emma

01-29  18.00-20.00  Hundträning Lisa

01-31  15.00-17.00  Hoppträning Emma 


FEBRUARI

02-02  18.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-03  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-04  17.00-19.30  Hoppträning Emma 

02-09  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-10  16.00-17.00  Hoppträning Emma 

02-11  18.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-14  10.00-12.00  Emma

02-15  10.00-11.00  Emma 

02-16  17.00-19.30  Hoppträning Emma 

02-17  17.00-19.00  Hoppträning Emma 

02-18  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-21  9.00-12.00  Hoppträning Emma 

02-23  17.00-19.30  Hoppträning Emma 

02-24  17.00-20.00  Hoppträning Emma 

02-25  17.00-18.15  Hoppträning Emma 
02-25  18.15-20.15  Hundträning Lisa

MARS

03-02  18.00-19.30  Hoppträning Emma 

03-03  14.45-15.45  Hoppträning Emma 

03-04  15.00-19.30  Hoppträning Emma 

03-10  17.30-20.30  Hoppträning Emma 

03-11  17.00-19.00  Hoppträning Emma 

03-13  15.00-17.00  Lollo Sjökvist

03-14  10.00-12.00  Emma

03-16  18.00-20.15  Hoppträning Emma 

03-17  17.00-19.00  Hoppträning Emma 

03-18   15.45-16.45  Hoppträning Emma 
             17.30-20.30  Hoppträning Emma 

03-20  9.00-11.00  Lollo Sjökvist

03-23  17.15-19.15  Hoppträning Emma 

03-24  16.30-17.30  Hoppträning Emma 

03-25  17.30-20.30  Hoppträning Emma 

03-27  15.00-17.00  Lollo Sjökvist

03-28  9.30-11.30  Emma

03-30  17.15-19.30  Hoppträning Emma 


APRIL

04-01  17.30-20.00  Hoppträning Emma 

04-02  9.30-10.30  Hoppträning Emma 

04-06  9.15-10.15  Emma
            18.15-19.15  Hoppträning Emma 

04-08  17.30-19.30  Hoppträning Emma 

04-09  17.00-18.00 Hoppträning Emma 

04-10  9.00-11.00  Lollo Sjökvist

04-13  18.15-21.00  Hoppträning Emma 

04-14  17.00-19.15  Hoppträning Emma 

04-20  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

04-22  16.00-17.00  Hoppträning Emma 

04-24  9.00-12.00  Hoppträning Emma