Bokningar 2020

.
Välkommen att kontakta oss för bokningar av ridhuset!
^
 


 
  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
JANUARI

01-02  Hoppträning Jens Fredricson  tider uppdateras senare

01-03  Hoppträning Jens Fredricson   tider uppdateras senare

01-04  8.00-13.00  Hoppträning Jens Fredricson 

01-08  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

01-14  18.15-20.30  Hoppträning Emma 

01-15  18.00-20.30  Hoppträning Emma 

01-17  16.30-17.30  Hoppträning Emma 

01-18  10.00-11.00  Hoppträning Emma 

01-21  18.15-20.30  Hoppträning Emma 

01-22  18.00-20.00  Hoppträning Emma 

01-23  18.00-19.00  Hoppträning Emma 

01-28  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

01-29  18.00-20.00  Hoppträning Emma 

01-30  18.00-19.00  Hoppträning Emma

FEBRUARI

02-04  17.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-05  18.00-20.00  Hoppträning Emma 

02-06  18.00-19.00  Hoppträning Emma  


02-11  18.00-20.30  Hoppträning Emma 

02-12  17.00-20.00  Hoppträning Emma 

02-13  17.00-19.00  Hoppträning Emma 

02-16  13.00-15.00  WE-träning, bokat av Lena

02-18  18.15-20.30  Hoppträning Emma 

02-19  17.00-20.00  Hoppträning Emma 

02-20  17.00-19.00  Hoppträning Emma 

02-21  15.30-16.30  Träning Emma 

02-25  17.00-20.30  Hoppträning Emma 
             15.30-16.30  Bokat av Emma

02-26  17.00-20.00  Hoppträning Emma 

02-27  18.00-19.00  Hoppträning Emma 

02-