Bokningar  2022

.
Välkommen att kontakta oss för bokningar av ridhuset!
1


^
 


 
  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
JANUARI

01-04  17.00-19.00  Träning Emma

01-05  19.00-20.00  Träning Emma 

01-11  18.00-20.30  Träning Emma 

01-12  18.00-20.30  Träning Emma 

01-13  17.00-18.00  Träning Emma 

01-16  10.00-12.00  Träning Emma 

01-18  18.00-20.00  Träning Emma 

01-19  18.00-20.30  Träning Emma

01-20  17.00-18.00  Träning Emma 

01-23  10.00-12.00  Träning Emma

01-25  18.00-20.00  Träning Emma 

01-26  18.00-20.30  Träning Emma 

01-27  17.00-18.00  Träning Emma 

FEBRUARI

02-01  17.00-20.00  Träning Emma

02-02  17.00-20.30  Träning Emma 

02-03  15.00-16.00  Träning Emma 

02-04  15.00-16.00  Träning Emma 

02-08  17.00-20.30  Träning Emma 

02-09  17.00-20.30  Träning Emma 

02-15  17.00-19.30  Träning Emma 

02-16  17.00-19.30  Träning Emma 

02-17  18.00-19.30  Träning Emma 

02-22  17.00-20.30  Träning Emma 

02-23  17.00-20.00  Träning Emma 

02-24  18.00-19.30  Träni g Emma 

MARS

03-01  18.00-20.00  Träning Emma

03-02  18.00-20.30  Träning Emma 

03-04  10.00-11.00  Träning  Emma


03-15  18.00-19.30  Träning Emma 

03-16  17.00-20.00  Träning Emma 

03-17  18.00-19.30  Träning Emma 

03-22  17.00-20.30  Träning Emma 

03-23  18.00-20.30  Träning Emma 

03-24  18.00-19.30  Träning Emma 

03-27  14.00-17.00  Träning Emma 

03-29  16.30-20.30  Träning Emma 

03-30  17.30-20.30  Träning Emma 

03-31  18.00-19.30  Träning Emma